Skip to main content

R290 köldmedie

R290 jämförelse med äldre köldmedier

Fördelar med R290 jämfört med R32 och R410 i värmepumpar

Vid valet av köldmedium för värmepumpar är det viktigt att beakta både tekniska och miljömässiga aspekter. R290 (propan), R32 (difluormetan), och R410A (en blandning av R32 och R125) är tre vanliga köldmedier. Denna text syftar till att belysa fördelarna med R290 i jämförelse med R32 och R410, med en särskild betoning på varför R290 i många fall är ett bättre alternativ.

Effektivitet och Prestanda

R290 har en högre energieffektivitet jämfört med både R32 och R410A. Detta innebär att värmepumpar som använder R290 kan producera mer värme med mindre energi. Specifikt har R290 en högre koefficient för prestanda (COP), vilket gör det till ett mer effektivt alternativ för uppvärmning och kylning.

R290 köldmedie

Vinnande produkter

Särskilt luft/vattenvärmepumpar vinner på skiftet till R290 eftersom köldmediet har fina egenskaper vid mycket låga utomhustemperaturer. Utöver detta så blir det nu möjligt att göra betydligt högre framledningstemperaturer vilket ger stora fördelar även för äldre svenska hus. 

Tryck och säkerhet

R290 arbetar vid lägre tryck än både R32 och R410A. Detta minskar risken för läckage och gör systemet säkrare att använda. Lägre tryck innebär också mindre påfrestningar på komponenterna i värmepumpen, vilket kan leda till längre livslängd och lägre underhållskostnader.

Värmeöverföringsegenskaper

R290 har utmärkta värmeöverföringsegenskaper, vilket gör det effektivt för både uppvärmning och kylning. Detta bidrar till att förbättra värmepumpens totala prestanda och energieffektivitet.

Miljömässiga fördelar - GWP

En av de mest betydande fördelarna med R290 är dess låga Global Warming Potential (GWP). R290 har en GWP på endast 3, vilket är extremt lågt jämfört med R32 (675) och R410A (2088). Detta innebär att R290 har en mycket mindre påverkan på växthuseffekten och är ett mer miljövänligt alternativ.

Effecta Air-IQ luft-vattenvärmepumpar

Ozonpåverkan

R290 har noll ozonnedbrytningspotential (ODP), vilket betyder att det inte skadar ozonlagret. Detta är en viktig miljömässig fördel jämfört med vissa äldre köldmedier som har hög ODP.

Nackdelar med R290, brandfarlighet

En av de största nackdelarna med R290 är dess brandfarlighet. Som ett kolväte är R290 brandfarligt och kräver därför särskilda säkerhetsåtgärder vid installation och underhåll. R290 kallas oftan Propan, den propan som vi är vana vid i andra sammanhang används vardagsvis vid matlagning. I Sverige används exempelvis propan till gasolgrillar men har då en stor inblandning av Butan vilket gör gasen för matlagning betydligt mer brandfarlig än R290. Förutom att R290 är mindre brandfarlig än det vi ofta kallar gasol så är även mängden gas betydligt mindre i en normal luft/vattenvärmepump. Ofta innehåller en värmepump med en uteffekt på cirka 12-20kW cirka 1-1.5 kg R290 till skillnad från en gastub till grillen (PK5) som oftast innehåller 5kg när den är nyfylld.

Jämförelser R290, R32 och R410

Egenskap

R290

R32

R410

GWP 3 675 2088
ODP 0 0 0
Brandfarlig Ja Ja Nej
Driftstryck Lågt Medel Högt
Energieffiktivitet Hög Hög Medel

Slutsats

Trots nackdelen i form av brandfarlighet, överväger fördelarna med R290 klart dess nackdel. Dess mycket låga GWP och ODP gör köldmediet till ett miljövänligt val, medan dess tekniska fördelar som hög energieffektivitet och lägre driftstryck gör det till ett effektivt och säkert alternativ för värmepumpar. Därför är R290 ett utmärkt val för dem som söker en hållbar och högpresterande lösning för uppvärmning och kylning. Det är helt enkelt inte konstigt att värmepumpsbranschen ställer om för ett byte till R290!

värmepumpstank 500 liter

Effecta Store-IQ 500

Värmepumpstank med smarta funktioner

29 995 kr

värmepumpstank 500 liter

Effecta Store-IQ 750

Värmepumpstank med smarta funktioner

31 995 kr

värmepumpstank 500 liter

Effecta Store-IQ 1000

Värmepumpstank med smarta funktioner

35 995 kr