Skip to main content

NIBE värmepump och vedpanna

I inkopplingsförlaget nedanför är en NIBE bergvärmepump ansluten via NIBE AXC 40 till ett vedsystem. Som det rekommenderas både av NIBE och Effecta så ansluts inte värmepumpen direkt till tanken utan till radiatorkretsen. Det innebär att om vedsystemet inte har energi nog för att värma huset (ingen har eldat) så cirkulerar värmepumpen direkt på radiatorkretsen med flytande kondensering via en shuntventil som styrs av NIBEs tillbehör Nibe AXC 40. Så snart någon i hushållet eldar så stiger temperaturen i tankarna vilka övervakas av NIBE AXC 40 och värmepumpen slår då automatiskt ifrån och tankarnas energi cirkulerar till element eller golvvärme. 

Varmvattenproduktionen görs ifrån NIBEs inbyggda varmvattenberedare i exempelvis F1245 / F1255 eller den externa varmvattenberedare på en F1145 / F1155. Vattnet in till beredaren som värms av värmepumpen förvärms från vedpannans ackumulatortankar. Det innebär återigen att om det finns energi i tankarna så startar inte värmepumpen. 

När ett kombinationssystem kopplas på detta viset så fungerar systemet helt automatiskt i växlingarna, det ger även det bästa av två världar i form av verkningsgrad.

Denna dockningsprincip fungerar för: 

Luft / Vattenvärmepumpar:

• NIBE S2125
• NIBE Split HBS 20
• NIBE Split HBS
• NIBE F2120
• NIBE F2300
• NIBE F2050

Markvärmepumpar:

• NIBE F1145
• NIBE F1155
• NIBE F1345
• NIBE F1355
• NIBE F1245
• NIBE F1255
• NIBE S1155
• NIBE S1156
• NIBE S2156

DOCKNINGSPRINCIP NIBE F1245/1255

NIBE värmepump

Ifall du redan har en värmepump från Nibe så har vi samlat några dockningsalternativ för Effecta.

CTC värmepump

Ifall du redan har en värmepump från CTC så har vi samlat några dockningsalternativ för Effecta.

IVT värmepump

Ifall du redan har en värmepump från IVT så har vi samlat några dockningsalternativ för Effecta.

VÅRA MODELLER AV VEDPANNOR

EFFECTA LAMBDA II 35kW

Effecta vedpanna 35kW

Lätteldad lambdastyrd vedpanna på 35kW. Lämplig att eldas mot 1500-2500 liter ackumulering tack vare sin rymliga eldstad. 

Klarar Ecodesignkraven och är sammansatt i Sverige. 

EFFECTA LAMBDA II 60kW

Effecta vedpanna 60kW

Kraftfull lambdastyrd vedpanna på 60kW, passar till större förbrukare och vattenvolymer på 3000-5000 liter. 

Klarar Ecodesignkraven och är sammansatt i Sverige.