Skip to main content
ackumulatortank

Ackumulatortank, hjärtat i systemet

Effecta har ett stort sortiment av ackumulatortankar för all typ av energilagring. Våra ackumulatortankar blir hjärtat i systemet för våra vedpannor och ofta även i system med värmepumpar och annan utrustning. Vi levererar ackumulatortankar till allt från hotell för varmvattenproduktion i ett fjärrvärmenät till våra egna vedsystem.

Vad är en ackumulatortank

En ackumulatortank kan enklast jämföras med en termos där man lagrar varmt vatten från en tid till en annan. Dagens välisolerade tankar har små stilleståndsförluster och kan därför lagra energi länge. 

För en vedeldare innebär det att man kan elda mer sällan, en vedpanna med stort vedmagasin kan helt enkelt lämna en stor mängd energi till en stor vattenvolym på en fyllning. 

För en värmepumpsanvändare så får värmepumpen längre gångtider eller kan kombineras med flera energislag. 

Varför ackumulatortank

Skälen till att installera en ackumulatortank är många. Oberoende av vilket energislag du använder ger en ackumulatortank nästan obegränsad flexibilitet.

Att lagra energi från en tid till en annan innebär att ni kan välja det energislag som är det mest ekonomiska för stunden. Effectas stora utbud av ackumulatortankar ger er möjligheten att välja den tank som passar bäst för just era behov.

Högkvalitativa ackumulatortankar

Alla våra ackumulatortankar tillverkas i Kungsbacka där vi har vårt kontor och vår fabrik. Att ha vår produktion där vi driver vår verksamhet ger oss en suverän flexibilitet samtidigt som kvaliteten är otroligt hög. Vi använder stål av högsta kvalitet, kopparslingor från produktion i vårt närområde. Vi rullar slingor på plats vilket innebär att de kan placeras efter kundönskemål och behov. 

Flexibiliteten innebär stora kundfördelar, vi kan enkelt lägga till anslutningar där de krävs, anpassa en höjd på en ackumulatortank för att passa en takhöjd. 

Vill du ha extra anslutningar, slinga för värmepump eller sänka ackumulatortankens höjd för att passa ditt behov?

Kontakta oss på 0300-223 20 (helgfria vardagar 07:00-16:00)

ackumulatortank svetsning
Toppklassad isolering

Isoleringen av en ackumulatortank är helt avgörande för hur bra systemet som helhet skall prestera. Isoleringen av tankar har utvecklats lite som isolering av bostäder under de senaste tio åren. Från början när energi var billigt så använde man mineralull, sedan övergick man till polyurethan i dagsläget så används olika polyestersammansättningar på högkvalitativa ackumulatortankar.

Alla tankar från Effecta är utrustade med HiTec™ polyesterbaserad isolering. Isoleringen blir helt tät mot ackumulatortankens kropp samt i isoleringsskarvar tack vare det mjuka skummaterialet. På isoleringens utsida sitter ett svetsat platshölje som är lätt att hålla rent.

En 750 liters ackumulatortank från Effecta har en tomgångsförlust på så lite som 121W, det innebär att på ett dygn så har läckaget varit så litet som cirka 2.9kWh samtidigt som den kan lagra en mycket stor mängd energi. 

ackumulatortank isolering

Vårt standardsortiment av ackumulatortankar

Värmepumpstank

Store-IQ

Värmepumpstank

En serie ackumulatortankar speciellt anpassade för värmepump. Passar till de flesta värmepumpar på marknaden.

500 liter ackumulatortank

500 liter

Fyra basmodeller om 500 liter

I vårt standardsortiment har vi fyra ackumulatortankar med 500 liters volym. Basmodellerna finns med och utan varmvatten.

750 liter ackumulatortank

750 liter

Fyra basmodeller om 750 liter

I vårt standardsortiment har vi fyra ackumulatortankar med 750 liters volym. Basmodellerna finns med och utan varmvatten.

1000 liter ackumulatortank

1000 liter

Fyra basmodeller om 1000 liter

I vårt standardsortiment har vi fyra ackumulatortankar med 1000 liters volym. Basmodellerna finns med och utan varmvatten.

1500 liter ackumulatortank

1500 liter

Fyra basmodeller om 1500 liter

I vårt standardsortiment har vi fyra ackumulatortankar med 1500 liters volym. Basmodellerna finns med och utan varmvatten.

1800 liter ackumulatortank

1800 liter

Fyra basmodeller om 1800 liter

I vårt standardsortiment har vi fyra ackumulatortankar med 1800 liters volym. Basmodellerna finns med och utan varmvatten.

3000 liter ackumulatortank

3000 liter

3000 liters ackumulatortank

Ackumulatortank med 3000 liters volym, kan utrustas med slingor enligt önskemål. Standardtanken är en tom tank för ackumulering. 

4000 liter ackumulatortank

4000 liter

4000 liters ackumulatortank

Ackumulatortank med 4000 liters volym, kan utrustas med slingor enligt önskemål. Standardtanken är en tom tank för ackumulering. 

5000 liter ackumulatortank

5000 liter

5000 liters ackumulatortank

Ackumulatortank med 5000 liters volym, kan utrustas med slingor enligt önskemål. Standardtanken är en tom tank för ackumulering. 

Benämning ackumulatortankar

Ackumulatortank A

Ackumulatortank: A

Volymtank för lagring av energi

En A ackumulatortank är en volymtank för utökning av lagrad energi. A-tanken används ofta i kombination med en ackumulatortank som innehåller slingor för varmvatten. 

Ackumulatortank A

Ackumulatortank: B

Volymtank för lagring av energi

En B ackumulatortank är innehåller en slinga för varmvatten som är placeras i toppen. Den har även uttag för el-patroner. Denna typ av ackumulatortank installeras ofta med A tankar i exempelvis vedsystem. 

Ackumulatortank A

Ackumulatortank: BB

Dubbla varmvattenslingor

En BB ackumulatortank är utrustad med dubbla slingor för vamvatten. En slinga i toppen samt en utdragen i nedre halvan. Man får då ökad varmvattenproduktion och en fin skiktning av tanken. 

Ackumulatortank A

Ackumulatortank: BBS

Tekniktank

En BBS ackumulatortank är en ackumulatortank framtagen dels för solvärme men även system där många energisystem skall samverka. Denna typ av ackumulatortank används med fördel till biobränslen, solvärme och värmepumpar. 


Dimensionering ackumulatortank

Hur stor en ackumulatortank skall vara är svårt att ge ett enkelt svar på, det beror helt enkelt på många faktorer. Ifall ackumulatortanken endast skall användas till en vedpanna är det enkelt, ifall ackumulatortanken skall användas till en värmepump eller solfångare får man tänka på ett annat sätt.

Utöver vilken energikälla som skall värma ackumulatortanken så behöver man ta hänsyn till hur stor förbrukning hushållet har. 

Ackumulatortank till vedpanna

För en vedeldare fyller ackumulatortankens funktion en bekvämlighet, en stor mängd energi kan lagras från ett tillfälle till ett annat. Hur stor skall då volymen på ackumulatortanken vara? 

Det finns flera grundprinciper vad vi på Effecta rekommenderar för våra vedpannor är att man skall kunna lagra minst ett fullt vedinlägg i sina ackumualtortankar. 

planering ackumulatortank

Exempel:
Effecta Lambda II 35kW rymmer 145 liter ved i magasinet. Vedpannan brinner cirka 3.5-4 timmar på ett fullt inlägg vilket ger cirka 140kWh per eldningstillfälle. 

Att värma en liter vatten en grad (C°) förbrukar ca. 0,0012 kWh. 

Beräkningsexempel med 1500 liters ackumulatortank:
140kWh / 0,0012kWh = 116 666 "gradliter"

116 666 / 1500 = 77C°

Ett inlägg i Effecta Lambda II 35kW höjer alltså 1500 liters ackumulatortank hela 77 grader. Det innebär i praktiken att ackumulatortanken behöver vara så låg som 23C° vid eldningens start och ändå når till 100C° vid eldningens slut. Exemplet förutsätter även att huset inte förbrukar värme eller varmvatten under tiden som eldning sker. 

Enligt oss är därför 1500 liters ackumulatortank det minsta man kan ha till vår Effecta Lambda 35kW. I de flesta fall kommer inte pannan att kunna fyllas helt eftersom tankarna sannolikt är varmare än 23 grader vid eldningens början. 

"Det är aldrig en nackdel med för stor ackumulatortank vid vedeldning."

Ifall vi gör samma beräkning på ett system som innehåller 2250 liter ackumulatorvolym (3x750 liter eller 1x750+1x1500 liter) så blir utfallet följande:

116 666 / 2250 = 51C°

Att temperaturen inte höjs lika mycket är faktikst en fördel, det ger en större flexibilitet kring när en ny full fyllning kan göras av vedpannan. Eftersom man laddar med ett termiskt laddkoppel blir toppen av tankarna värmda fullt och botten står lite kallare, man får helt enkelt större flexibilitet. Vissa dagar på året kanske man har tid att göra en extra mindre fyllning efter den första och kan då lagra ännu mer energi i en större ackumulatorvolym.

Skiktning i ackumulatortank

Skiktning är ett ord som ofta nämns i kombination med ackumulatortankar. Skiktningen uppstår naturligt i en behållare med varmt vatten i takt med att det kyls av naturlig. Värme strävar efter att stiga och kyla sjunker, en enkel fysisk lag som gäller allt. För att kunna utnyttja energi maximalt så vill man ha en ackumulatortank som skiktar sig. Man fyller på med energi uppifrån och kyler tanken nedifrån. I praktiken innebär det att de kalla temperaturerna (retur från värmedistribution, kallvatten som skall bli varmvatten) skall in i ackumulatortankens nedre del. Man får då kvar höga och användbara temperaturer i toppen av tanken. 

Våra tankar och principskisser är alltid utformade för att eftersträva en bra skiktning, för en vedeldare innebär det att man kan vänta längre till nästa inlägg i pannan. Ifall man blandar flera energislag skall dessa in i tanken på olika höjder beroende på den temperaturen de kan producera. Uttagen planeras sedan utifrån det och vilket energislag som är mest ekonimiskt. Billig energi skall användas först och en dyrare energi finns kvar i tanken som backup eller toppvärmning. 

ackumulatortank sortiment
Slinga vs. beredare i ackumulatortank

Vid en första tanke kring varmvattenproduktion så brukar varmvattenberedare dyka upp. De allra flesta moderna ackumulatortankar har faktiskt inte en inbyggd varmvattenberedare utan använder istället slingor för att producera varmvatten. Med slingor kan man förvärma vatten och arbeta i olika lager av tanken utan risk för legionella bakterier. 

Fördelar med slinga i ackumulatortank:

• Lång livslängd
• Ingen risk för legionella bakterier
• Kan ta vatten i olika lager av tanken
• Överlägsna skiktningsmöjligheterackumulatortank sortiment
Flera energislag

En ackumulatortank lagrar energi från en tid till en annan och distribuerar den vanligtvis som värme eller varmvatten. Det finns lika många sätt att koppla en ackumulatortank som det finns system. Planera systemet väl, ta hänsyn till de olika energislagen och vilka temperaturer de arbetar som mest effektivt vid. Utifrån det får man ett system som effektivt lagrar värme och ger bekväm värme i huset till minsta möjliga kostnad. 

Nedan visas ett typexempel på hur en Nibe värmepump kan kopplas till våra ackumulatortankar samt vedsystem. I exempet nedan så kopplas värmepumpen utanför ackumulatortanken för att kunna arbeta så effektivt som möjligt. Ofta vill en värmepump arbeta med flytande kondensering vilket i praktiken innebär att den gör precis den temperaturen som framledningen till huset kräver. Värmepumpen blir alltså då inte som mest effektiv när den skall göra en så hög temperatur som möjligt till en ackumulatortank. Istället används ackumulatortankarna i principskissen för att lagra energi från en vedpanna, vedpannans gratisenergi förser då värmepumpen med den temperatur som den annars skulle producera. 

energislag ackumulatortank
Fler principskisser med värmepumpar

NIBE värmepump

Ifall du redan har en värmepump från Nibe så har vi samlat några dockningsalternativ för Effecta.

CTC värmepump

Ifall du redan har en värmepump från CTC så har vi samlat några dockningsalternativ för Effecta.

IVT värmepump

Ifall du redan har en värmepump från IVT så har vi samlat några dockningsalternativ för Effecta.

Ackumulatortank