Skip to main content

EFFECTA - SYSTEMLÖSNINGAR

effecta systemlösningar

EFFECTA SYSTEMLÖSNINGAR PELLETS

Effecta Komplett III Light kan användas på flera sätt, det vanligaste i Sverige är mot en ackumulatortank, utomlands används den ofta direkt mot huset med en modulerande effekt som möter husets effektbehov. I det senare alternativen tillverkas varmvatten i en varmvattenberedare. Vi visar här båda möjligheterna. 

EFFECTA KOMPLETT III LIGHT MOT ACKUMULATORTANK

Effecta Komplett III light ger nästan oändligt med installationsmöjligheter. Den kan dels användas mot ackumulatortank men även direkt mot husets värmekrets och då producera varmvatten via en varmvattenberedare.

effecta komplett light tank

SYSTEMKOMPONENTER KOMPLETT III LIGHT

På bilden ovan illustreras systemkomponenterna för Effecta Komplett III Light. 
• Effecta Komplett III Light med valfri pelletsmatning
• Shuntautomatik
• Ventilkombination Varmvatten
• Cirkulationspump
• El-patron
• Tryckkärl

Dessa komponenter sammantaget ger grunden till ett komplett värmesystem.

VENTILKOMBINATION VARMVATTEN

En ventilkombination för varmvatten blandar det heta vattnet från slingan i tanken med kallvatten så att det blir rätt temperatur vid tappstället. Dels är det ett skållningsskydd men även ett sätt att endast använda den mängden energi som behövs från tanken och blanda direkt vid tanken istället för att ha skållhett vatten hela vägen till tappstället som då blandas vid tappstället. Ökad komfort och ökad systemverkningsgrad.

SHUNTAUTOMATIK

En bra shuntautomatik är en oerhört viktig komponent all fastbränsleeldning. Shuntstyrningen som är inbyggd i Komplett III känner hela tiden av antingen rumstemperaturen, utomhustemperaturen eller dem båda i kombination och reglerar efter de kända faktorerna värmen fram till elementen eller golvvärmen. Ingen onödigt hög framledning hålls som medför förluster i rörledningar eller avstängda radiatorer. Inte heller en för låg temperatur som ger sämre komfort. Bekvämt med bästa verkningsgrad. 

El-patron

Vi rekommenderar alltid en el-patron i tanken för att kunna underhållsvärma eller stödvärma ifall det skulle bli ett driftstopp. Kostnaden för en el-patron är väldigt liten och är en bra investering för trygghet i nödfall.

Cirkulationspump

Cirkulationspumpen cirkulerar värmen till elementen eller golvvärmen.

Expansionkärl

Ett expansionskärl krävs vid alla panninstallationer för att ta hand om volymförändringar i systemet vid temperaturförändringar.

EFFECTA KOMPLETT III LIGHT DIREKTKOPPLAD

Effecta Komplett III light kan direktkopplas mot husets värmesystem via shuntgrupper. Pannan kan kontrollera upp till tre shuntgrupper individuellt. En av grupperna kan exempelvis kontrollera element, den andra golvvärme och den tredje kan användas för att värma en varmvattenberedare. Smart, flexibelt, effektivt och smidigt. 

effecta komplett light direkt

SYSTEMKOMPONENTER KOMPLETT III LIGHT DIREKTKOPPLAD

På bilden ovan illustreras systemkomponenterna för Effecta Komplett III Light. 
• Effecta Komplett III Light med valfri pelletsmatning
• Shuntgrupper (på bilden visas tre st.)
• Tryckkärl

Dessa komponenter sammantaget ger grunden till ett komplett värmesystem.

SHUNTGRUPPER

En shuntgrupp består oftast av en shunt för värmereglering, en motor som kontrollerar shunten och en pump som pumpar fram värmen till en mottagare. Mottagaren kan vara elemenet, golvvärme, varmvattenberedare, luftkonvektorer m.m. Just flexibiliteten med Effecta Komplett III Light är nästan oslagbar, den kan installeras på oerhört många olika sätt för att passa en fastighet och ge värme och komfort med absolut högsta verkningsgrad.  

EXPANSIONSKÄRL

Ett expansionskärl krävs vid alla panninstallationer för att ta hand om volymförändringar i systemet vid temperaturförändringar.

MODULERANDE EFFEKT

I ett direktkopplat system är det väldigt viktigt att pannan ställs in för att köras modulerande, alltså att pannan hela tiden mäter behovet av energi och sedan reglerar sin effekt utefter behovet. Tack vare moduleringen så får man en högre verkningsgrad och längre gångtider.