Skip to main content

EFFECTA - SYSTEMLÖSNINGAR

effecta systemlösningar

EFFECTA SYSTEMLÖSNINGAR PELLETS

Effecta Komplett III är en väldigt bred plattform som kan installeras på många olika sätt för att effektivt passa alla typer av hus och hushåll. Vi visar här några av de vanligaste alternativen för inkoppling av Komplett III. 

EFFECTA KOMPLETT III Standard

Effecta Komplett III kan vara den pelletspannan på marknaden som är snabbast att installera. Det bidrar till en låg totalkostnad för en färdig installation. Effecta Komplett II levereras komplett och ansluts till husets värmesystem och tappvattensystem via de färdiga anslutningarna på pannan.

effecta komplett std

SYSTEMKOMPONENTER KOMPLETT III Standard

På bilden ovan illustreras systemkomponenterna för Effecta Komplett III. 
• Effecta Komplett III med valfri pelletsmatning
• Shuntautomatik (ingår)
• Ventilkombination Varmvatten (ingår)
• Cirkulationspump
• El-patron (ingår, inbyggd i pannan)
• Tryckkärl (expansionskärl)

Dessa komponenter sammantaget ger grunden till ett komplett värmesystem.

VENTILKOMBINATION VARMVATTEN

En ventilkombination för varmvatten blandar det heta vattnet från slingan i pannan med kallvatten så att det blir rätt temperatur vid tappstället. Dels är det ett skållningsskydd men även ett sätt att endast använda den mängden energi som behövs från pannan och blanda direkt vid pannan istället för att ha skållhett vatten hela till tappstället som då blandas vid tappstället. Ökad komfort och ökad systemverkningsgrad.

SHUNTAUTOMATIK

En bra shuntautomatik är en oerhört viktig komponent all fastbränsleeldning. Shuntautomatiken som är inbyggd i Komplett III känner hela tiden av antingen rumstemperaturen, utomhustemperaturen eller dem båda i kombination och reglerar efter de kända faktorerna värmen fram till elementen eller golvvärmen. Ingen onödigt hög framledning hålls som medför förluster i rörledningar eller avstängda radiatorer. Inte heller en för låg temperatur som ger sämre komfort. Bekvämt med bästa verkningsgrad. 

El-patron

I Komplett III (ej light) sitter det en inbyggd el-patron som levererar mellan 3-9kW vid behov. Ifall pannan skulle stoppa eller få slut på bränsle så hoppar el-patronen automatiskt in och ger värme och varmvatten tills pannan fyllts på med bränsle. 

Cirkulationspump

Cirkulationspumpen cirkulerar värmen till elementen eller golvvärmen.

Expansionkärl

Ett expansionskärl krävs vid alla panninstallationer för att ta hand om volymförändringar i systemet vid temperaturförändringar.