Skip to main content

EFFECTA - SYSTEMLÖSNINGAR

effecta systemlösningar

EFFECTA VEDPAKET - SYSTEMLÖSNINGAR

Det finns i dagsläget många bra pannor, många bra tankar och flera bra komponenter för värmereglering och styrning. Vad som oftast saknas är att en tillverkare har utvecklat och testat ett helt system tillsammans. Det är först då den verkliga verkningsgraden och den verkliga komforten visar sig. Vi på Effecta har ett stort teknikintresse och vill leverera en helhelt som ger kunden maximal komfort, besparing och trygghet. Just därför tillverkar vi våra egna pannor, våra egna ackumulatortankar och våra egna styrningar. En kedja är inte starkare än dess svagaste länk, precis samma sak gäller med ett värmesystem. En panna med 93% verkningsgrad gör ingen ägare glad när tankarna är dåligt isolerade eller om värmeregleringen till huset är så ineffektiv att den mesta energin förspills. 

FÄRDIGA PAKET, LAMBDA 35kW

Eftersom vi är tillverkare av kompletta system och inte bara enstaka komponenter så erbjuder vi våra kunder genomtänkta och färdiga paketlösningar. Även ifall du har egna lösningar och funderingar så kan ett färdigt system ge inspiration i ditt val av vedsystem. Kontakta oss ifall du har frågor eller funderingar i ditt val av vedsystem.

lambda-35-2x7504

Vedpaket Lambda II 35kW baspaket 2x750l

Prisvärt baspaket med 1500 liter vatten.

115 990 kr

lambda-35-2x750

Vedpaket Lambda II 35kW pluspaket 2x750l

1500 liter vattenvolym och extra varmvattenproduktion.

120 990 kr

lambda-3-x-750

Vedpaket Lambda II 35kW pluspaket 3x750l

2250 liter vattenvolym & extra varmvattenproduktion.

134 990 kr

5161060-2

Vedpaket Lambda II 35kW pluspaket 1x750 + 1x1800

2550 liter vattenvolym & extra varmvattenproduktion.

130 990 kr


FÄRDIGA PAKET, LAMBDA 60kW

För de större husen, gårdarna och förbrukningarna har vi även färdiga paket med vår kraftfulla 60kW vedpanna.

Lambda-60-2x15005

Vedpaket Lambda II 60kW baspaket 2x1500l

Kraftfullt baspaket med 3000 liter vattenvolym

158 990 kr

60-3000

Vedpaket Lambda II 60kW 1x 3000l

Vedpaket med panna och tank

156 990 kr

Lambda-60-2x15005

Vedpaket Lambda II 60kW pluspaket 2x1800l

3600 liter vattenvolym och kraft för större förbrukningar.

158 990 kr

60-1800-3000-8d1a30fb

Vedpaket Lambda II 60kW 1x 1800l + 1x3000l

4800 liter vattenvolym och kraft för stora förbrukningar.

189 995 kr

SYSTEMLÖSNINGAR FÖR VEDPANNOR

Ett bra vedsystem består av en effektiv panna, pannan kopplas sedan till lämplig mängd ackumulatorvolym. När pannan eldas så blir den snabbt varm och energiöverskottet laddas över till tankarna. Ackumulatortankarnas uppgift är sedan att lagra den energin tills behov av värme eller varmvatten uppstår i huset. Beroende på årstiden varierar energibehovet i huset, variationen kan vara alltifrån att endast behöva varmvatten under sommaren eller mix av värme och varmvatten under den kallare årstiden. Att ha en välisolerad ackumulatortank är helt avgörande för ett effektivt värmesystem.

Vedpaket

SYSTEMKOMPONENTER

På bilden ovan illustreras de vanligaste systemkomponenterna för ett vedsystem. 
• Vedpanna (Effecta Lambda II 35kW)
• Ackumulatortankar (2 x 750 liter)
• 1.) Laddningskoppel (mellan panna och tankar)
• 2.) El-patron
• 3.) Ventilkombination för varmvatten
• 4.) Shuntautomatik för värmereglering
• 5.) Cirkulationspump
• 6.) Tryckkärl (expansionskärl)

Dessa komponenter sammantaget ger grunden till ett bra värmesystem.

Laddningskoppel

Styr överladdning mellan vedpanna och tank.
Laddningskopplet används för att hålla pannan i en jämn hög temperatur, ett överskott över arbetstemperaturen laddas till tankarna som fylls med energi från toppen och nedåt. Utan ett laddningskoppel så skulle kallt vatten från botten av tankarna komma direkt in i pannan utan blandning, det skulle ge kondensbildning i pannan som på sikt skulle leda till rostangrepp runt eldstaden. Det skulle även medföra att tankarna inte skiktade sig så att de laddades med en hög temperatur från toppen och nedåt.

El-patron

Värm med el när elen är billig.
En el-patron rekommenderar vi alltid att sätta in i en ackumulatortank, dels är kostnaden mycket låg sett till den flexibiliteten som erbjuds. Under sommaren kan man i perioder välja att göra sitt varmvatten via el-patronen, man kan även ha den som backup ifall man är bortrest för att hålla en grundvärme i huset. Sedan elpriserna börjat flukturera i pris så har även flera smarta styrningar nått marknaden där en el-patron kan styras från en exten styrning och fylla systemet till låg kostnad.

Ventilkombination

Blandar rätt varmvatten

En ventilkombination för varmvatten blandar det heta vattnet från slingoarna i tanken med kallvatten så att det blir rätt temperatur vid tappstället. Dels är det ett skållningsskydd men även ett sätt att endast använda den mängden energi som behövs från tanken och blanda direkt vid tanken istället för att ha skållhett vatten till tappstället som då blandas vid tappstället.

Ökad komfort och ökad systemverkningsgrad.

Shuntautomatik

Maximal komfort, minimal energifröbrukning

En bra shuntautomatik är en oerhört viktig komponent vid vedeldning. Eftersom husets behov ständigt förändras beroende på omgivande temperatur och även temperaturen förändras i tanken beroende på när man senast eldade så kommer shunten att hela tiden behöva förändra sitt läge för att leverera rätt temperatur till elementen eller golvvärmen. En shuntautomatik gör precis det, helt automatiskt. Med vår shuntautomatik som finns inbyggd i våra ved och pelletspannor så kan man välja mellan att använda en utegivare som värmer huset utifrån utomhustemperatur, en rumsgivare som ställs in på en önskad temperatur alternativt att använda dem båda i kombination. 

Tryckkärl

Tar hand om expansionen

När värmen i tankarna ökar så ökar även volymen vätska i systemet, för att bibehålla ett jämnt systemtryck så krävs ett expansionskärl. Sedan 10 år så är det nästan uteslutande tryckkärl som används. Man har då expansionskärlet ståendes vid pannan istället för på vinden som man tidigare hade med öppna expansionskärl. Vi på Effecta förordar tryckkärl, ingen risk för vattenskador på vinden vid läckande kopplingar eller expansionskärl samt att det oftast är en enklare rördragning. Nuförtiden kräver även många försäkringsbolag att expansionskärlen skall vara i pannrummet. Viktigt att förtrycket i tryckkärlet ställs in korrekt för att få en bra och stabil funktion.

Cirkulationspump

Levererar den skapade värmen

Cirkulationspumpen cirkulerar värmen till elementen eller golvvärmen. Nya och moderna cirkulationspumpar är ofta tryckstyrda och förbrukar väldigt lite energi jämfört med äldre modeller.