Skip to main content

PELLETSFÖRRÅD

effecta supra

FÖRRÅDSLÖSNING FÖR BULKPELLETS

Bränslepellets behöver någon form av förråd. Historiskt har vi i Sverige använt oss av så kallade veckoförråd med skruv. Man fyller då sitt lilla förråd med pelletssäckar i olika intervaller beroende på förrådets storlek och husets förbrukning. Nya Effecta Komplett III ger dig helt andra möjligheter till en bekvämare och mer ekonomisk pelletseldning. Det finns givetvis en rad olika möjligheter att bygga sitt bulkförråd på. Vi visar några exempel nedan där ett förråd byggs för användning med vårt sugsystem för pellets. Det är lämpligt att rådfråga antingen Effecta eller den tänkta pelletsleverantören innan förrådet byggs. Är du osäker på hållfastheten prata med en kunnig hantverkare. 

TRÄSTOMME MED PLATT BOTTEN

1

Ovan ser du en enkel lösning på hur ett förråd med platt botten kan se ut utvändigt. Ifall det finns befintliga väggar där förrådet skall stå använder du givetvis dessa för att spara kostnader i material och tid. Fördelen med platt botten är att du får ökad männgd pelletsvolym och behöver ta mindre golvyta i anspråk. Nackdelen är att det behöver fler sugdysor än i ett vinklat förråd för att transportera ur pelletsen till pannan.

INSIDA FÖRRÅD MED PLATT BOTTEN

2

På bilden ovan ser du ramverket och de växlar som behövs till de olika sugdysorna vilka är placerade på botten av förrådet.

SETT OVANIFRÅN MED FYRA SUGDYSOR

3

Bilden ovan illustrerar fyra sugdysor vilka kopplats till en växel där man skiftar mellan dysorna om pelletsen börjar ta slut. Den aktiva dysan är kopplad till pannans sugenhet.

PÅ BILDEN VISAS VÄXEL FÖR SLANG OCH BLINDLOCK

4

Om fyra sugdysor är monterad monteras fyra växlar, tre med blindlock och en som är kopplad mot pelletspannan. Skiftet mellan växlarna tar endast någon minut.

FÖRRÅD MED RASVINKEL

5

Illustrationen ovan visar ett förråd med rasvinkel på ena sidan. Rasvinkeln minskar förrådets volym men även antalet sugdysor. Fördelen med en rasvinkel i förrådet är att förrådet tömmer sig bättre. Finns utrymme rekommenderar vi denna lösning.

ÖPPET FÖRRÅD MED RASVINKEL OCH TVÅ SUGDYSOR

6

I förrådet ovan ser du två sugdysor vilka är skruvade i rasvinkeln och kopplade till en växel på utsidan. På den bortre väggen ser du den duk som måste monteras på motsatt sida inblåset. Duken gör att pelletsen inte blir förstörd när den blåses in i förrådet.

FÖRRÅDET SETT OVANIFRÅN

7

Illustrationen visar två sugdysor ovanifrån. All pellets i närheten av dysorna kommer att kunna sugas ur förrådet. Det blir endast små högar kvar där dysorna inte kommer åt pelletsen.

TVÅ VÄXLAR TILL DYSORNA

8

I ett normalstort förråd med rasvinkel används två växlar och två dysor.

INSPEKTIONSGLAS

9

I förrådet måste det alltid finnas en öppningsbar lucka så att förrådet kan rengöras servas. Vi rekommenderar även ett ispektionsglas så att du lätt kan se hur mycket bränsle det finns i förrådet. Det är även av störst vikt att förrådets skarvar är tätade så att det inte smiter ut damm vid påfyllning.