VEDPANNA - EFFECTA LAMBDA II

Vedpanna, Effecta Lambda II

Effecta Lambda II vedpanna - Framtidssäkrad!

Vedpannor var det som Effecta startade med redan 1982, Effecta har sedan dess utvecklat och tillverkat vedpannor. Effecta har ständigt legat i framkant vad det gäller utveckling av teknik och förbränning.

Effecta Lambda II är framtidens lambdastyrda vedpanna som klarar de högsta kraven gällande kvalitet, miljö, design, förbränning och säkerhet. Effecta Lambda II klarar de nya hårda europeiska reglerna för Ecodesign som trädde i kraft 1/1 2020.

Pannan är testad och godkänd enligt EN 303-5 2012 Klass 5. Effecta Lambda II vedpannorna är listade hos bland annat Tyska BAFA, Amerikanska EPA och Engelska MCS som är kända för att ha de tuffaste kraven i världen. Effecta Lambda II erbjuder miljö och verkningsgradsvärden i marknadsledande nivåer med upp till 93% verkningsgrad och ett CO på endast 111mg/m3. Våra pannor tål verkligen att jämföras, gör gärna det! 

EFFECTA LAMBDA II - EN INTERNATIONELL FAVORIT

Effecta Lambda II levereras och används över hela världen. Förutom i Sverige så är den särskilt populär i Tyskland, USA, England, Frankrike och Spanien. Effecta Lambda II är framtagen och utvecklad för att klara de strängaste miljökraven som finns och är därför installerad mellan North Pole Alaska till Malaga i Spanien.

SVERIGES MEST SÅLDA LAMBDAPANNA

Effecta kan stolt säga att vi var först i Sverige med att han en lambdastyrd vedpanna som standard, med det menar vi en vedpanna som utrustad med lambdasond som standard direkt från fabrik. De första levererades redan 2005 och har sedan dess stått för merparten av vår vedpanneförsäljning. En välbeprövad teknik ger dig som kund en trygg och användarvänlig produkt!

ECODESIGN 2020

Den första januari 2020 trädde en ny lag i kraft över hela Europa. Den innebär att pannor som inte är godkända enligt Ecodesign direktivet inte längre får säljas eller installeras. För att uppfylla Ecodesign direktiven måste pannor genomgå ett EN 303-5 test och där få godkända värden. En sammanställning av det godkända testet skall sedan kunna laddas ned från tillverkarens hemsida. Det är därför viktigt att undersöka innan ett köp att pannan som installeras är godkänd då den annars inte kan godkännas av kommunen du bor i. Hos oss på Effecta kan du känna dig trygg med att våra produkter uppfyller kraven som ställts och därför får installeras.

RÄTT EFFEKT TILL RÄTT HUS

Effecta Lambda II finns i storlekarna 35 & 60kW, allt för att få rätt effekt till rätt hus. Eldstaden i vedpannorna är väl tilltagna så att du som användare ska få det så bekvämt som möjligt. En stor eldstad leder till färre ilägg och ett mer bekvämt värmesystem. På Effecta Lambda II är eldstaden 145 & 195 liter. Minsta rekommenderade ackumulatorvolym till vedpannorna är 1500 & 3000 liter.

LAMBDASTYRD FÖRBRÄNNING - VEDELDNING NÄR DEN ÄR SOM ENKLAST

Lambdastyrning har varit en självklarhet på Effectas vedpannor ända sen 2005 och vi är Sveriges mest erfarna företag inom lambdastyrd förbränning av ved. Förbränningen sker i två steg, först tillsätts primärluft för att torka och förgasa veden, därefter sugs gasen ner igenom en keramiksats där sekundärluft tillsätts för att antända gasen. Tack vare att vedpannan förbränner i två steg uppnås temperaturer kring 1100-1200 °C. Två spjällmotorer reglerar automatiskt syretillförseln för att vidhålla bästa förbränning och verkningsgrad under hela eldningen. Effecta Lamda II ger dig därför en ny upplevelse och bekvämlighet gällande vedeldning. Vedpannan kommer alltid brinna optimalt utan att några manuella justeringar krävs och det bildas minimalt med aska genom den rena förbränningen. Oavsett om din ved är stor, liten eller med varierande fukthalt kommer pannan alltid leverera maximalt med energi i varje inlägg.

UNIKA LUCKOR - SOTAD VID VARJE ÖPPNING

Effecta Lambda II är förädlad och förbättrad i varje detalj. Byggd för att klara den tuffa miljö som en vedpanna ofta får utstå. Luckor och handtag är robusta med en låsanordning som är justerbar i alla led. Gångjärnen på luckorna kan monteras på båda sidor av vedpannan för att bäst passa in i pannrummet. Lucksotning levereras som standard till Effecta Lambda II, vår lucksotning innebär att vedpannan sotar sig utan att du märker det. Detta gör sotning och rengöring till en ren fröjd. Varje gång du öppnar luckan för att fylla ved inför en eldning sotas tuberna automatiskt eftersom luckan öppnades. Istället för att rengöra tuberna varannan vecka som på andra vedpannor behövs de bara göras rent manuellt 2-4ggr per år. Öppna, stäng, sotat!

e-burn - FULL KONTROLL ÖVER FÖRBRÄNNING OCH VÄRMESYSTEM

På manöverpanelen på en Effecta Lambda II finns en grafisk display som ger dig full kontroll över statusen på din vedpanna och ditt värmesystem. Man navigerar enkelt genom menyerna för att se bl.a panntemperatur, rökgastemperatur, CO2 värde, verkningsgrad och ackumalatortemperatur. e-burn akontrollerar även radiatorerna eller golvvärmen om man så önskar. Som standard kan du styra en värmekrets, men som tillval kan styra upp till tre olika värmekretsar. Alla kretsar kan styras med inomhus-, utomhusgivare eller båda. Vill du ha konstant framledning är detta också möjligt. Förutom de olika givarna kan tidsinställningar göras där varje dag i veckan kan ställas in unikt med olika tider för höjd eller sänkt värme i respektive zon av värmesystemet. Med en smart styrning såsom e-burn blir det väldigt enkelt för dig som användare att ha total kontroll över din vedpanna och ditt värmesystem.

EFFECTA LAMBDA II - VEDPANNA

• Monterad i Sverige
• Högsta verkningsgrad
• Lägsta miljöpåverkan
• Välbeprövad teknologi
• Marknadens mest robusta luckor
• Lucksotning som standard
• Lodräta tuber
• Ren & snygg design
• Väldesignad och hållbar keramik
• Syrafast och rostfri brännkammare
• Vändbara luckor
• Stor eldstad 145/195 liter
• 54cm djup i eldstad
• Kombipanna ved/pellets (tillval)
• Färdigmonterad vid leverans
• Kylslinga som standard
• Vattenmantlad botten och eldstad

Energimärkning

Lambda II 35kW

Energimärkning

Lambda II 60kW

Energimärkning

Effecta Lambda II vedpanna

Välutformad keramik

Lång livslängd, billig att äga

Keramiken i Effectas vedpannor utvecklades redan 1996, eftersom keramiksatsen är luftkyld så är livslängden längre än nästan alla konkurrerande märkens. Vid normal eldning varar vår keramiksats 8-12 år.  

plana solfångare

Bosch Lambdasond

Tysk kvalitetssond från Bosch

Vi på Effecta har sedan 2005 valt att arbeta med världens största tillverkare av Lambdasonder, Bosch. Det är samma typ av sond som sitter i en vanlig bil. Lambdasonden mäter avgaserna i förbräningen och justerar därefter  

plana solfångare

Pannor sedan 1982

Stor kunskap, lång erfarenhet

Vi på Effecta utvecklar våra pannor helt från grunden. Du som kund får en välbeprövad panna som är byggd med kunskap och omsorg. 

Pelletsförberedd

Framtidssäkrad som tillval

Ifall man vill så kan Effecta Lambda II köpas pelletsförberedd. Det innebär att man i framtiden kan sätta in en pelletsbrännare i pannan utan att behöva bygga om luckor eller eldragning i pannan. Smart, enkelt och framtidssäkrat! 

E-Burn

Intelligent styrning

För att nå de extremt låga emissionskrav som Effecta Lambda II erbjuder krävs en intelligent styrning. Vår styrning kan dessutom styra upp till tre individuella värmekretsar i ditt hushåll med innegivare och utegivare. Genomtänkt och bekvämt med maximal systemverkningsgrad. 

Gedigen pannkropp

Lång livslängd

Effecta Lambda II har samlat all kunskap vi har byggt på oss sedan 1982, pannkroppen har till viss del sett likadan ut sedan 1996 men givetvis utvecklats och förfinats genom åren. Sammantaget ger det dig en trygg och välbeprövad produkt. 

LAMBDASOND - BEHÖVER JAG DET?

En vanlig fråga vi på Effecta får är ifall en lambdasond till en vedpanna verkligen behövs. Självklart går det utmärkt att elda ved utan en lambdasond, det har man gjort i alla tider. Tidigare förbrukade även bilar mer än dubbla mängden bränsle per mil men bilarna gick utmärkt att köra ändå. Det som skiljer en vedpanna utan lambdasond och med lambdasond är att verkningsgraden blir betydligt högre till fördel för vedpannan med lambdasond och därmed en betydligt lägre vedförbrukning. Utöver verkningsgraden så blir även de skadliga utsläppen betydligt mindre. 

Men veden är ju gratis? Precis så kan resonemanget fortsätta och även det är rätt i många hänseenden ifall man har egen skog och vindfällor som ändå skall tas om hand om. Hur man än vänder och vrider på resonemangen så sparar en högre verkningsgrad på vedförbrukningen och antalet inlägg eller tändningar per år. Det blir färre eldningar, mindre vedåtgång och ett bekvämare system att sköta! 

Just den sista delen, bekvämligheten är viktigt för oss på Effecta, en vedpanna måste inte på något sätt vara synonymt med stor arbetsbörda. Inte alls, med rätt ved och rätt vedpanna så blir arbetsinsatsen minimal, väldigt liten skötsel och rengöring samt få fyllningar om systemet är rätt dimensionerat. Modern vedeldning för kunder som ställer höga krav på bekvämlighet och komfort är det som Effecta vill erbjuda våra kunder!

Effecta Energy Solutions AB
Västra Rågdalsvägen 21
434 99 Kungsbacka
+46 (0)300-223 20
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Vi söker personal

Är du vår nya medarbetare?

Nyfiken? Klicka här!