Skip to main content

EFFECTA LAMBDA II

Effecta Lambda II - Framtidssäkrad!

Vedpannor var det som vi på Effecta startade med redan 1982, vi har sedan dess utvecklat och tillverkat vedpannor. Vårt driv och vår ambition har varit att ständigt ligga i framkant vad det gäller utveckling av teknik och förbränning.

Effecta Lambda II är framtidens lambdastyrda vedpanna som klarar de högsta kraven gällande kvalitet, miljö, design, förbränning och säkerhet. Effecta Lambda II klarar de nya hårda europeiska reglerna för Ecodesign som trädde i kraft 1/1 2020. Effecta Lambda II är testad och godkänd enligt EN 303-5 2012 Klass 5.

Våra pannor tål verkligen att jämföras, gör gärna det! 

Vedpanna, Effecta Lambda II

Våra storlekar av vedpannor

Effecta-Lambda-ii-35-2023

Effecta Lambda II 35kW

Perfekt för villor och mindre gårdar.

72 990 kr

Effecta-Lambda-ii-60-2023

Effecta Lambda II 60kW

Kraftull vedpanna för större förbrukningar.

86 990 kr

Effecta Lambda II - Vedpanna

• Monterad i Sverige
• Högsta verkningsgrad
• Välbeprövad teknologi
• Marknadens mest robusta konstruktion
• Lucksotning som standard
• Lodräta rökgastuber
• Väldesignad och hållbar keramik
• Syrafast och rostfri brännkammare
• Vändbara luckor
• Stor eldstad 145/195 liter
• 54cm djup i eldstad
• Färdigmonterad vid leverans
• Kylslinga som standard
• Vattenmantlad botten och eldstad

Konisk eldstad

Ifall du är en inbiten vedeldare så tror vi att du uppskattar det vi skall berätta nu! Eldstaden i Effecta Lambda II 35 och Lambda II 60 är nämligen konisk. Väggarna i eldstaden lutar svagt utåt vilket ger ett ökande avstånd mellan väggarna i eldstaden ju längre ned i eldstaden man kommer. 

Fördelen med detta är att under tiden som vedinlägget brinner i pannan så minskar eller snarare försvinner risken för hakningar av veden. I praktiken innebär det att du som vedeldare inte behöver hålla koll på eldningen under eldningscykeln. Veden brinner sakta och säkert sig nedåt i eldstaden, helt av sig självt. 

Keramiken är dessutom vinklad inåt centrum av förbränningszonen för att underlätta uppsamling av ved och gaser där förbränningen sker. 

Det är bekvämt att äga och elda en Effecta!

vedpanna eldstad
Lucksotning

2014 införde vi lucksotning som tillval på våra vedpannor. Det blev en succé och funktionen finns därför numera som standard i alla våra vedpannor. 

Funktionen är enkel, automatisk och mekanisk. Varje gång överluckan öppnas för påfyllning av ved så dras turbulatorerna långsamt upp för att sedan hastigt släppa ned. Flygaska och sot släpper då från såväl rökgastuber som turbulatorer. 

I praktisk användning så innebär det att du som användare slipper fyra av fem sotningar av rökgastuberna. Lucksotningen sparar mycket tid i pannrummet varje år! 

Förutom bekvämligheten så får man en högre verkningsgrad vid varje eldning genom en lägre rökgastemperatur. 

Marknadens mest sålda lambdapanna

Vi har arbetat med lambdastyrning sedan 2005, inledningsvis hade vi kvar modeller utan lambdastyrning. Den tidigare modellen erbjöds parallellt med den nya lambdastyrda modellen men vi och våra kunder såg snabbt fördelarna och idag erbjuder vi endast lambdastyrda vedpannor. 

Fördel Lambdastyrning

Lambdasonden mäter syreöverskottet i vedpannans förbränning. Utifrån den kan styrningen räkna ut ifall det behövs mer eller mindre syre i förbränningen, dessutom om syret behövs primärt eller sekundärt. Under en eldningscykel så varierar behovet av syre väldigt mycket. I inledningsfasen ligger oförbränd ved i eldstaden som enkelt släpper ifrån sig mycket gas och därför behöver mindre syre. I slutet av eldningen är förhållandet motsatt. Genom hela förbränningen justerar lambdasonden den korrekta syretillförseln. 

Vi använder samma typ av lambdasond från Bosch som sitter i alla bensin och dieselbilar för att styra motorns förbränning vid olika förutsättningar. Fördelen du som kund får är en panna som hanterar alla sorters ved på ett optimalt sätt vid alla tillfällen! 

Vedpanna, Effecta Lambda II

EcoDesign

Minimala utsläpp, maximal verkningsgrad

Den första januari 2020 trädde en ny lag i kraft över hela Europa. Den innebär att pannor som inte är godkända enligt Ecodesign direktivet inte längre får säljas eller installeras. För att uppfylla Ecodesign direktiven måste pannor genomgå ett EN 303-5 test och där få godkända värden. En sammanställning av det godkända testet skall sedan kunna laddas ned från tillverkarens hemsida. Det är därför viktigt att undersöka innan ett köp att pannan som installeras är godkänd då den annars inte kan godkännas av kommunen du bor i. Hos oss på Effecta kan du känna dig trygg med att våra produkter uppfyller kraven som ställts och därför får installeras.

Dimensionering

Paket och storlekar för de flesta

Effecta Lambda II finns i storlekarna 35 & 60kW, allt för att få rätt effekt till rätt hus. Eldstaden i vedpannorna är väl tilltagna så att du som användare ska få det så bekvämt som möjligt. En stor eldstad leder till färre ilägg och ett mer bekvämt värmesystem. På Effecta Lambda II är eldstaden 145 & 195 liter. Minsta rekommenderade ackumulatorvolym till vedpannorna är 1500 & 3000 liter.

Läs mer om dimensionering här

Lucksotning

Bekväm användning i vardagen

Effecta Lambda II är förädlad och förbättrad i varje detalj. Byggd för att klara den tuffa miljö som en vedpanna ofta får utstå. Luckor och handtag är robusta med en låsanordning som är justerbar i alla led. Gångjärnen på luckorna kan monteras på båda sidor av vedpannan för att bäst passa in i pannrummet. Lucksotning levereras som standard till Effecta Lambda II, vår lucksotning innebär att vedpannan sotar sig utan att du märker det. Detta gör sotning och rengöring till en ren fröjd. Varje gång du öppnar luckan för att fylla ved inför en eldning sotas tuberna automatiskt eftersom luckan öppnades. Istället för att rengöra tuberna varannan vecka som på andra vedpannor behövs de bara göras rent manuellt 2-4ggr per år. Öppna, stäng, sotat!

e-burn

Allt i samma styrning

På manöverpanelen på en Effecta Lambda II finns en grafisk display som ger dig full kontroll över statusen på din vedpanna och ditt värmesystem. Man navigerar enkelt genom menyerna för att se bl.a panntemperatur, rökgastemperatur, CO2 värde, verkningsgrad och ackumalatortemperatur. e-burn akontrollerar även radiatorerna eller golvvärmen om man så önskar. Som standard kan du styra en värmekrets, men som tillval kan styra upp till tre olika värmekretsar. Alla kretsar kan styras med inomhus-, utomhusgivare eller båda. Vill du ha konstant framledning är detta också möjligt. Förutom de olika givarna kan tidsinställningar göras där varje dag i veckan kan ställas in unikt med olika tider för höjd eller sänkt värme i respektive zon av värmesystemet. Med en smart styrning såsom e-burn blir det väldigt enkelt för dig som användare att ha total kontroll över din vedpanna och ditt värmesystem.

Energimärkning

Lambda II 35kW

Energimärkning

Lambda II 60kW

Energimärkning

Effecta Lambda II vedpanna

Välutformad keramik

Lång livslängd, billig att äga

Keramiken i Effectas vedpannor utvecklades redan 1996, eftersom keramiksatsen är luftkyld så är livslängden längre än nästan alla konkurrerande märkens. Vid normal eldning varar vår keramiksats 8-12 år.  

plana solfångare

Bosch Lambdasond

Tysk kvalitetssond från Bosch

Vi på Effecta har sedan 2005 valt att arbeta med världens största tillverkare av Lambdasonder, Bosch. Det är samma typ av sond som sitter i en vanlig bil. Lambdasonden mäter avgaserna i förbräningen och justerar därefter  

plana solfångare

Pannor sedan 1982

Stor kunskap, lång erfarenhet

Vi på Effecta utvecklar våra pannor helt från grunden. Du som kund får en välbeprövad panna som är byggd med kunskap och omsorg. 

Sidouttag

Framtidssäkrad som tillval

Ifall man vill så kan Effecta Lambda II köpas med sidouttag. Det innebär att man i framtiden kan sätta in en pelletsbrännare i pannan utan att behöva bygga om luckor eller panna. Smart, enkelt och framtidssäkrat! 

E-Burn

Intelligent styrning

För att nå de extremt låga emissionskrav som Effecta Lambda II erbjuder krävs en intelligent styrning. Vår styrning kan dessutom styra upp till tre individuella värmekretsar i ditt hushåll med innegivare och utegivare. Genomtänkt och bekvämt med maximal systemverkningsgrad. 

Gedigen pannkropp

Lång livslängd

Effecta Lambda II har samlat all kunskap vi har byggt på oss sedan 1982, pannkroppen har till viss del sett likadan ut sedan 1996 men givetvis utvecklats och förfinats genom åren. Sammantaget ger det dig en trygg och välbeprövad produkt. 

LAMBDASOND - BEHÖVER JAG DET?

En vanlig fråga vi på Effecta får är ifall en lambdasond till en vedpanna verkligen behövs. Självklart går det utmärkt att elda ved utan en lambdasond, det har man gjort i alla tider. Tidigare förbrukade även bilar mer än dubbla mängden bränsle per mil men bilarna gick utmärkt att köra ändå. Det som skiljer en vedpanna utan lambdasond och med lambdasond är att verkningsgraden blir betydligt högre till fördel för vedpannan med lambdasond och därmed en betydligt lägre vedförbrukning. Utöver verkningsgraden så blir även de skadliga utsläppen betydligt mindre. 

Men veden är ju gratis? Precis så kan resonemanget fortsätta och även det är rätt i många hänseenden ifall man har egen skog och vindfällor som ändå skall tas om hand om. Hur man än vänder och vrider på resonemangen så sparar en högre verkningsgrad på vedförbrukningen och antalet inlägg eller tändningar per år. Det blir färre eldningar, mindre vedåtgång och ett bekvämare system att sköta! 

Just den sista delen, bekvämligheten är viktigt för oss på Effecta, en vedpanna måste inte på något sätt vara synonymt med stor arbetsbörda. Inte alls, med rätt ved och rätt vedpanna så blir arbetsinsatsen minimal, väldigt liten skötsel och rengöring samt få fyllningar om systemet är rätt dimensionerat. Modern vedeldning för kunder som ställer höga krav på bekvämlighet och komfort är det som Effecta vill erbjuda våra kunder!