Skip to main content
vedpanna och värmepump

Vedpanna + värmepump

"Det bästa av två världar"

Ifall du är en av våra typiska kunder sedan ett par år så är det inte ovanligt att du redan har en värmepump installerad. I takt med att elpriserna rusat vid kyla och att vi stängt en stor andel kärnkraft i Sverige så blir osäkerheten stor. 

För oss på Effecta blir det då självklart att kunna ta kontrollen över energislagen, ifall det är höga elpriser så kan du själv välja att elda ved under perioder. Under tider med låga elpriser så värmer värmepumpen upp husets behov. Det blir ekonomiskt, tryggt och bekvämt. Vi på Effecta vill att olika energikällor skall samverka och harmonera tillsammans, det ger nöjda kunder under lång tid!

Automatisk växling mellan energislag

För oss är det självklart att valet mellan energislag skall vara enkel och bekväm, hela familjen skall kunna använda värmesystemet utan anpassningar. 

Det vi rekommenderar är att systemet kopplas så att det billigaste energislaget automatiskt väljs, inga ventiler skall ställas om manueller eller ändras i samband i samband med att man vill från värmepump till ved eller tvärtom. Eldar man så väljer systemet den energin, ifall det inte finns energi från vedpannans tankar så startar värmepumpen. Automatiskt, smidigt och enkelt. 

Flytande kondensering

En vedpanna väljer man ofta med hänsyn till maximal verkningsgrad och minimala utsläpp. Samma sak gäller när man köper en värmepump, man vill ha den högsta verkningsgraden och lägsta kostnaden i drift. En värmepump är uppbyggd för att arbeta med flytande kondensering. Förenklat innebär det att den skall tillverka en temperatur som är precis så hög som behovet kräver. Oftast bestämmer en utomhusgivare en framledningstemperatur som behövs till element eller golvvärme för att ge rätt inomhustemperatur. Värmepumpen gör sedan precis den temperaturen, den får långa gångtider och minimala förluster vilket ger den höga verkningsgraden. För oss på Effecta är det därför självklart att ta tillvara på detta arbetssättet.  

Koppla värmepumpen till tanken?

Nej, helst inte är det enkla svaret. Ifall en värmepump kopplas direkt till ackumualtortanken så får den sämsta tänkbara driftsförhållanden. Värmepumpen behöver då arbeta med fast kondensering på maxtemperatur, det ger en betydligt lägre verkningsgrad än den kan leverera. 

Vi rekommenderar därför att värmepumpen kopplas parallelt med vedsystemet. Exemplet nedan visar hur en Nibe värmepump kopplas till ett vedsystem. 

vedpanna och värmepump

Beskrivning av principskiss

I inkopplingsförlaget ovanför är en NIBE bergvärmepump ansluten till ett vedsystem. Som det rekommenderas både av NIBE och Effecta så ansluts inte värmepumpen till tanken utan till radiatorkretsen. Det innebär att om vedsystemet inte har energi nog för att värma huset (ingen har eldat) så cirkulerar värmepumpen direkt på radiatorkretsen med flytande kondensering via en shuntventil som styrs av NIBEs tillebhör Nibe AXC 40. Så snart någon i hushållet eldar så stiger temperaturen i tankarna vilka övervakas av NIBE AXC 40 och värmepumpen slår då ifrån automatiskt och tankarnas energi cirkulerar till element eller golvvärme. 

Varmvattenproduktionen görs ifrån NIBEs inbyggda varmvattenberedare i exmepelvis F1245 / F1255 eller den externa varmvattenberedare på en F1145 / F1155. Vattnet in till beredaren som värms av värmepumpen förvärms från vedpannans ackumulatortankar. Det innebär återigen att om det finns energi i tankarna så startar inte värmepumpen. 

När ett kombinationssystem kopplas på detta viset så fungerar systemet helt automatiskt i växlingarna, det ger även det bästa av två världar. 

I exemplet visas NIBE, det finns även system för Bosch, CTC och IVT. 

VÅRA MODELLER AV VEDPANNOR

EFFECTA LAMBDA II 35kW

Effecta vedpanna 35kW

Lätteldad lambdastyrd vedpanna på 35kW. Lämplig att eldas mot 1500-2500 liter ackumulering tack vare sin rymliga eldstad. 

Klarar Ecodesignkraven och är sammansatt i Sverige. 

EFFECTA LAMBDA II 60kW

Effecta vedpanna 60kW

Kraftfull lambdastyrd vedpanna på 60kW, passar till större förbrukare och vattenvolymer på 3000-5000 liter. 

Klarar Ecodesignkraven och är sammansatt i Sverige.