Skip to main content

ROT-avdrag

ROT-avdraget medger rätt till 30% avdrag på arbetskostnaden. I värmebranschen har Skatteverket valt att arbeta utifrån schabloner vilket innebär att arbete och material inte delas upp som är normalt. Istället så används schablonberäkningar för olika installationer som täcker både material och arbete. 

Exempel på schabloner:

• Vedpannor och vedssystem: 28% av totalsumman för installationen är arbetskostnaden.
• Pelletssystem: 24% av totalsumman för installationen är arbetskostnaden.
• Solfångaren (termiska):  30% av totalsumman för installationen är arbetskostnaden.

Beräkningsexempel:

Ett vedsystem installeras för 200.000 kronor inklusive moms. Eftersom schablonen för vedprodukter är 28% anses då 56.000 kronor av 200.000 kronor vara arbetskostnaden. Med dagens regler så får man 30% av arbetskostnaden som ROT avdrag vilket ger 16.800 kronor i nettoavdrag på priset. 

Av denna anledningen är det viktigt att tänka rätt från start! Ifall du som kund själv köper pannan från en leverantör och installationen av en rörmontör så kan du inte dra av enligt schablonen. Det innebär att du inte kan få avdrag även på materialet. Är du osäker? Kontakta oss så kan vi förklara närmare.