Skip to main content

ACKUMULATORTANK VÄRMEPUMP

Ackumulatortank för värmepump

Effecta Store-IQ

Effecta har flera ackumulatortankar som är optimerade för drift mot värmepump. Ackumulatortankarna är utrustade med spridningsmunstycken där värmepumpen kontrollerat laddar ackumulatortanken. Varmvattenproduktionen görs via kamflänsslingor i två steg. Ackumulatortanken fungerar till luft/vattenvärmepumpar och markvärmepumpar.

Ackumulatortanken ger flera fördelar:

 Kombinationssystem med flera energikällor
• Koppling mot större värmepumpar
• Värmesystem med litet vatteninnehåll
• Längre gångtider för värmepumpen
• System med flera värme värmekretsar
• Knäppfri och jämn värme

Ackumulatortank värmepump

Storlekar Effecta Store-IQ

värmepumpstank 500 liter

Effecta Store-IQ 500

Värmepumpstank med smarta funktioner

29 995 kr

värmepumpstank 500 liter

Effecta Store-IQ 750

Värmepumpstank med smarta funktioner

31 995 kr

värmepumpstank 500 liter

Effecta Store-IQ 1000

Värmepumpstank med smarta funktioner

35 995 kr

Effecta Store-IQ tank för värmepump

• Tillverkad i Sverige
• Högkvalitativ isolering (110mm)
• Flödesmunstycken för värmepumpen
• Dubbla förlängda slingor för varmvatten

Tack vare flödesmunstyckenas utformning kan ackumulatortanken ha två olika temperaturzoner i tanken. I toppdelen av tanken gör värmepumpen en fast temperatur för varmvatten (fast kondensering) och i nedre delen av tanken arbetar värmepumpen med den temperatur som krävs för husets/fastighetens värmebehov med flytande kondensering. På så sätt får man en mycket hög systemverkningsgrad samtidigt som man får en god tillgång av varmvatten. 

Ackumulatortanken är utrustad med två uttag för el-patron, en i övre delen och en i nedre delen för spetsvärme. Ackumulatortanken är även förberedd för att docka ytterligare energikälla exempelvis en pelletspanna eller vedpanna. 

värmepumpstank skiktning

Uppbyggnad värmepumpstank

1.) Förvärmningsslinga

Kamflänsslinga i koppar som förvärmer varmvattnet genom den lågtempererade delen av ackumulatortanken. Slinglängd 11.4 meter. Ytan är kamflänsad för att ge maximal yta för värmeväxling.

2.) Varmvattenslinga

Kamflänsslinga i koppar som värmer varmvattnet i toppen av ackumulatortanken. Slinglängd: 11.4 meter. Ytan är kamflänsad för att ge maximal yta för värmeväxling.

3.) Spridningsmunstycke nedre

Munstycke som tar hand om värmepumpens höga flöde, flödet bromsas och riktas för att skapa två olika temperaturzoner i ackumulatortanken. Nedre munstycket laddar den lågtempererade delen av tanken. Munstycket skapar en spridning i ackumulatortanken utan att blanda övre och nedre temperaturzonerna.

4.) Spridningsmunstycke övre

Munstycke som suger returvatten till värmepumpen vid varmvattenproduktion. Skapar en skiktgräns i ackumulatortanken.

5.) Laddningsrör varmvatten

Värmepumpens laddning av varmvatten sprids upp i tanktoppen och bromsas med en flödesdisk för att spridas jämnt. (Se separat bild)

6.) Uttag för el-patron

Uttag för el-patron finns i ackumulatortankens nedre del för värmeproduktion samt i övre delen för varmvattenproduktion. Ofta kan el-patronerna för spets eller reservfunktion styras av en värmepump via relä. 

tank för värmepump genomskärning
laddning värmepumpstank
Principskiss värmepumpstank

Klicka på bilden för att öppna dokumentet. 

Tekniska specifikationer

 Modell

 Effecta Store-IQ 500

Effecta Store-IQ 750

Effecta Store-IQ 1000

Höjd:

1790mm. 1950mm. 1970mm.

Diameter oisolerad:

660mm. 750mm. 900mm.

Diameter isolerad:

870mm. 960mm. 1110mm.

Vikt:

Ca. 100kg. Ca. 120kg. Ca 140kg.

Max arbetstryck:

3 bar 3 bar 3 bar

Anslutningar varmvatten:

∅ 22mm. koppar slätända  ∅ 22mm. koppar slätända  ∅ 22mm. koppar slätända

Anslutningar värmeuttag:

DN25 (inv. gänga) DN25 (inv. gänga) DN25 (inv. gänga)

Anslutningar värmepump:

DN32 (inv. gänga) DN32 (inv. gänga) DN32 (inv. gänga)

Anslutningar termometer:

DN15 (inv. gänga) DN15 (inv. gänga) DN15 (inv. gänga)

Anslutning avtappning:

DN15 (inv. gänga) DN15 (inv. gänga) DN15 (inv. gänga)

Anslutning el-patron

DN50 (inv. gänga) DN50 (inv. gänga) DN50 (inv. gänga)

Garanti:

5 år 5 år 5 år

Energiklass:

C C C

Medföljer:

• 3 st. termometer
• 1 st. avtappningskran

• 3 st. termometer
• 1 st. avtappningskran
• 3 st. termometer
• 1 st. avtappningskran

Fördelar med värmepump mot ackumulatortank

Att installera en monoblock luft/vatten värmepump eller bergvärmepump kopplad till en ackumulatortank erbjuder flera betydande fördelar, särskilt när det gäller längre drifttider och därmed ökad livslängd för kompressorn, samt andra systemfördelar.

Förlängd livslängd för kompressorn

En av de mest påtagliga fördelarna med att använda en ackumulatortank i samband med en monoblock värmepump är förlängd driftstid för kompressorn. Detta gäller även invertermodeller. Genom att ha en ackumulatortank kan värmepumpen köra under längre perioder utan att behöva starta och stoppa lika ofta. Detta minskar slitaget på kompressorn, vilket i sin tur förlänger dess livslängd. Frekventa start- och stoppcykler är en vanlig orsak till för tidigt slitage på kompressorer. Genom att minska antalet cykler kan systemets totala effektivitet och hållbarhet förbättras markant.

Energi- och kostnadseffektivitet

Längre drifttider bidrar inte bara till en längre livslängd för kompressorn utan också till ökad energieffektivitet. När värmepumpen kan köra kontinuerligt vid optimal effekt och temperatur minskar energiförbrukningen per producerad kilowattimme värme. Detta resulterar i lägre energikostnader och en mer kostnadseffektiv drift över tid. Dessutom innebär en mer konstant drift att värmepumpen kan utnyttja de mest fördelaktiga elpriserna, till exempel under lågtrafikperioder.

Stabilare inomhusklimat

En ackumulatortank fungerar som en buffert, vilket innebär att den kan lagra överskottsvärme som sedan kan användas vid behov. Detta leder till ett jämnare och stabilare inomhusklimat. Snabba temperaturförändringar undviks, vilket ökar komforten för de boende. En stabil temperatur är också gynnsam för byggnadens strukturella integritet och kan minska risken för fuktrelaterade problem.

Flexibilitet och anpassningsförmåga

Att ha en ackumulatortank ger systemet större flexibilitet och anpassningsförmåga. Det blir möjligt att integrera andra värmekällor, såsom exempelvis ved, pellets och solfångare, vilket kan ytterligare öka systemets effektivitet och hållbarhet. Dessutom kan ackumulatortanken hantera tillfälliga toppar i värmebehovet utan att belasta värmepumpen i onödan.

Miljövänligt alternativ

Slutligen bidrar en effektivare drift och längre livslängd till en minskad miljöpåverkan. Genom att maximera värmepumpens effektivitet minskas koldioxidutsläppen per producerad kilowattimme värme. Ett hållbart uppvärmningssystem är inte bara bra för miljön, utan kan också öka fastighetens värde och dess attraktivitet på marknaden.

Sammanfattningsvis erbjuder en monoblock luft/vatten värmepump i kombination med en ackumulatortank många fördelar. Dessa inkluderar en längre livslängd för kompressorn, ökad energieffektivitet, stabilare inomhusklimat, flexibilitet och en minskad miljöpåverkan. Att investera i en sådan lösning är därför ett klokt val för både ekonomi och miljö.