Skip to main content
pelletspanna

Pelletspanna bekväm värme

En pelletspanna är idag ett modernt sätt att värma hus och fastigheter runt om i hela europa. Förutom att vi värmer hem och bostäder är många fjärrvärmeverk pelletseldade. 

En modern pelletspanna kräver bara tillsyn vid ett par tillfällen per år för rengöring. Rengöringen gör man enkelt på egen hand och däremellan har man trygg, bekväm och miljövänlig värme i sitt hem.  

En pelletspanna har också stora fördelar i bostäder som kräver höga temperaturer till element, det spelar nämligen ingen roll för en pelletspanna om framledningstemperaturen är 50 grader eller 70 grader. Vissa bostäder är inte lämpade för värmepumpar och i dessa brukar biobränslen vara en mycket bra lösning. 

Våra pelletspannor

I vårt breda sortiment av pelletspannor finns Effecta Komplett III som en bas. Komplett III finns i två grundversioner; Standard och Light. Skillnaden mellan dessa två pelletspannor är att standardmodellen har allting inbyggt inom samma enhet. Pelletspannan producerar värme och varmvatten utan behov av ackumulatortank eller extern varmvattenberedare. 

Effecta Komplett III Light är en pelletspanna som värmer en ackumulatortank, ackumulatortanken blir sedan den källa som värme och varmvatten tas ifrån. Denna modell av pelletspanna är därför speciellt lämpad för kombinationssystem med värmepump eller solfångare. 

Pelletspanna KIII

Effecta Komplett III

Allt i en enhet

Effecta Komplett III är en pelletspanna som producerar värme och varmvatten i en och samma enhet, en stor fördel med detta är att utrymmet som krävs är litet. Oslagbar komfort med långa rengöringsintervall och enkel skötsel. 

• 25 kW & 35kW
• Skruvmatad, internförråd eller vacuumsug

Pelletspanna light

Effecta Komplett III Light

Laddpanna för ackumulatortank

Effecta Komplett III Light är en pelletspanna som effektivt värmer en ackumulatortank. Pelletspannan passar perfekt i system med flera energikällor där de olika systemen kopplas samman i en tank. Mna kan sedan välja energislag för stunden. 

• 25 kW & 35kW
• Skruvmatad, internförråd eller vacuumsug

Pelletspanna, bränslematning

Förutom utrymme för pelletspannan så krävs även utrymme för ett pelletsförråd. Effectas pelletspannor har flera matningsalternativ för bränsle vilket gör oss flexibla i ett hem. Pelletsförrådet kan stå bredvid pelletspannan och matas med en skruv eller i ett annat rum upp till tio meter bort. Vi har färdiga lösningar inbyggda i pelletspannan för att mata fram pelletsen. 

Skruvmatad pelletspanna

Skruvmatning till en pelletspanna är det som är vanligast och framförallt historiskt varit mest förekommande. En matarskruv matar fram bränsle från pelletsförrådet till pelletspannan. Matarskruven är ett mycket pålitligt alternativ för pelletstransport. En nackdel med en matarskruv är att den kräver ett visst utrymme i pannrummet och kan blockera passager. 

En skruvmatad pelletspanna kan mata från ett bulkförråd som fylls av en lastbil vid ett par tillfällen per år. Pelletspannan kan även mata från ett så kallat veckoförråd som manuellt fylls med pellets i säck (se bild). 

pelletspanna skruvmatad

Pelletspanna med internförråd

Vår pelletspanna Effecta Komplett III Light kan även beställas med ett internförråd. Pellets i småsäckar fylls då direkt i pelletspannans inbyggda förråd. 

Detta alternativ tar mycket liten plats i pannrummet, det inbyggda pelletsförrådet rymmer cirka 200 liter. Beroende på värmebehov och storlek av hus så räcker normalt sett den mängden pellets cirka 5-7 dagar mellan påfyllningarna under vintertid. 

pelletspanna internförråd

Pelletspanna med vacuumsug

En vacuumtransportör är det vanligaste alternativet för att transportera pellets i exempelvis Tyskland. Ett sidoförråd på pelletspannan är utrustat med en vacuummotor som skapar ett undertryck i förrådet och på så vis drar pellets via slangar. En fördel med en vacuumtransportör till en pelletspanna är att förrådet kan stå upp till 10 meter ifrån pelletspannan och slangarna kan installeras med vinklar och i olika höjder. 

pelletspanna vacuumtransportör
pelletspanna och ecodesign

Ecodesign för pelletspannor

Sedan 2020 så är det lagkrav på att alla pelletspannor som installeras i Sverige och Europa måste vara godkända enligt Ecodesigndirektivet. I praktiken kan inte en panna längre CE-märkas om den inte är godkänd enligt ecodesign.

Alla pelletspannor och vedpannor från Effecta är godkända enligt ecodesign. 

Kommunen som pannan installeras i har som ansvar att ta in och granska ecodesigndokument i samband med en installation. 

Svensktillverkad pelletspanna

Alla pelletspannor från Effecta tillverkas i Sverige, stålet har svenskt ursprung och pannorna svetsas i vår fabrik i Kungsbacka strax söder om Göteborg. 

På Effecta har vi arbetat med pellets och pelletspannor sedan mitten av 90-talet, att välja en pelletspanna från oss ger dig en trygghet som är minst sagt svår att matcha. Vi kan pelletsvärme och vår samlade erfarenhet kring pelletseldning finns inbyggda i varje pelletspanna vi levererar. 

Våra pelletspannor har sålts i stora delar av Europa samt nordamerika, alla marknader har egna förutsättning och vi på Effecta har lärt oss oerhört mycket om pelletspannor genom åren. 

Just nu är vår Effecta Komplett III vår flaggskeppsmodell som är en otroligt pålitlig, enkel och bekväm pelletspanna att äga. 

svensktillverkade pelletspannor

Pelletspanna som spetsvärme

Större hus eller gårdar med stor energiförbrukning använder ofta pellets i kombination med andra energislag. En bergvärmepump eller luft/vattenvärmepump kan sköta driften vår, sommar och höst för att sedan få stöttning av en pelletspanna när det är kallt på vintern. Förutom att kunna täcka effektbehov så får man även en flexibilitet kring sina energikostnader. När elen är som dyrast kan en pelletspanna spara stora uppvärmningskostnader i jämförelse med en värmepump. 

Pelletspannan kan spetskopplas antingen via en ackumulatortank eller direkt på ett värmesystem.

Att ha en pelletspanna som spets är enkelt och något vi på Effecta kan hjälpa er med att dimensionera. Kontakta oss så berättar vi mer.  

pelletspanna som spetsvärme

Varför pelletspanna?

Ventilation

Ett typiskt äldre hus i Sverige har ofta en stor murstock centralt i huset. I murstocken finns sedan flera kanaler, en för en panna, en för en eldstad, flera för ventilation från kök, tvättstuga och badrum. En pelletspanna håller murstocken varm vilket i sin tur håller den naturliga ventilationen vid liv i huset. 

Höga temperaturer

En pelletspanna kan göra höga temperaturer utan att förlora verkningsgrad. Äldre hus är anpassade för högtemperatursystem, element kräver högre framledningstemperaturer för att rummet skall bli varmt jämfört med nybyggda hus. I jämförelsen med en värmepump så kommer en pelletspanna att klara att värma huset även när det är som kallast utomhus. 

Stor effekt vid kyla

Desto kallare det är utomhus desto mer energi behöver huset för att hållas varmt. En pelletspanna levererar samma energi oavsett ifall det är tjugo grader varmt ute eller tjugo grader kallt. Det innebär att pelletspannan klarar att värma ett hus även om utomhustemperaturen är väldigt låg. 

pelletspanna gammalt hus

Torr och varm källare

Äldre hus med källare är tänkta och dimensionerade för att ha en eldstad i källaren som håller klimatet torrt och varmt.

När pelletspannan brinner förbrukar den luft, ofta står pelletspannan i källaren och då förbrukas fuktig luft från källaren genom pannans förbränning samtidigt som luften därför byts i källaren. Utöver luftbytet så blir det en viss mängd spillvärme som hjälper till att hålla ett bra klimat i källaren. 

Äldre hus mår bra av en eldstad och är anpassade för det. 

Stabilt pris på pellets

Pelletspannor och pellets som bränsle började levereras redan under 90-talet. På den svenska marknaden så blev pellets stort först 2006 tack vare att ett bidrag infördes på marknaden. 

Mellan 2006 och 2022 var pelletspriset mycket stabilt, i samband med energikrisen som uppstod efter nedstängning av kärnkraft i Europa såväl som Sverige samt kriget i Ukraina så gick pelletspriserna upp en del men är fortsatt på attraktiva och prisvärda nivåer. 

Tack vare Sveriges storskaliga skogsbruk så finns mycket inhemsk råvara.

Vad är pellets?

Eldningspellets är små cylindriska bränslestavar som används som bränsle i olika uppvärmningssystem, särskilt i pelletskaminer och pelletspannor. Träpellets är tillverkade av komprimerat träavfall från sågindustrin, vilket gör dem till en miljövänligare alternativ till traditionella bränslen som kol och olja. Processen att göra eldningspellets involverar flera steg.

Först samlas träavfall in från olika källor, såsom sågspån, träflisor och trärester från skogsindustrin. Därefter genomgår detta råmaterial en malningsprocess för att skapa en fin och enhetlig textur. Den resulterande trämassan blandas sedan med bindemedel, vanligtvis lignin som finns naturligt i trä, för att skapa en kohesiv blandning. Denna blandning pressas sedan genom en matris för att bilda små cylindriska pellets. Efter detta processas pelletsen genom torkning för att minska fukthalten och göra dem lämpliga för förvaring och transport.

Eldningspellets är en hållbar och effektiv källa för uppvärmning, och deras produktion hjälper även till att minska avfall och utnyttja träavfall på ett ansvarsfullt sätt.

I Sverige använder vi träpellets med en diameter om antingen 6mm. eller 8mm. Effectas pelletspannor hanterar båda alternativen utan att några förändringar behöver göras. 

pellets till pelletspanna